Jest to modyfikacja wtyczki Simple Google Maps Short Code. Wtyczka która do tej pory potrafiła wstawiać mapy Google tylko za pomocą shortcode’ów oraz jego atrybutów została zmodyfikowana w ten sposób, że została dodana funkcjonalność UI ( user interface ), dzięki czemu użytkownik może korzystać z formularza ustawień wtyczki. Użyłem również mechanizmu internacjonalizacji; wtyczka jest tłumaczona z języka angielskiego na polski. W nagłówku panelu administracyjnego pluginu użyłem mechanizmu WP Help Tabs umożliwiającemu użytkownikowi zapoznać się ze sposobem używania wtyczki. Do pierwotnych opcji kontroli zachowań mapy Google dodałem kilka własnych opcji np. włączanie i wyłączanie przeciągania mapy ( dragging ), kontrola szerokości i wysokości mapy.

Link do repozytorium projektu