Woo Shop jest oparty na motywie startowym Understap. W pełni kompatybilny z WooCommerce. Dodałem kilka własnych dostosowań.

Back End:

 • dodanie do panelu ustawień WooCommerce w zakładce „Produkty”  nowej dostosowanej tabeli ustawień „Products display and setup”.Dodałem do niej dodatkowe opcje:
 • możliwość własnego tytułu strony głównej sklepu
 • ilość produktów w wierszu
 • ilość produktów na stronie
 • włącz/ wyłącz pojawianie się produktów pokrewnych

Front End:

Sklep – strona główna

 • stworzenie custom’owej lokalizacji menu dla header’a sklepu
 • pojawienie się produktów z danych kategorii

-dodanie linków – przejdź do koszyka oraz przejdź do konta nad footer’em sklepu.

Strona pojedynczego produktu

 • umieszczenie tytułu strony nad miniaturka produktu
 • dodanie linku przejdź do sklepu nad footer’em strony
 • dodanie własnej zakładki z linkiem do youtube

Archiwum kategorii produktów

 • mozliwość wyświetlenia miniaturki kategorii produktu
 • linki nad footerem prowadzące do sklepu, koszyka i konta.

Planuje rozwój tego motywu:

-dodanie responsywności Bootstrap .
-rozbudowanie panelu administracyjnego
– kompatybilność z rozszerzeniami WooCommerce

Link do projektu
Link do GitHub projektu